70. Міжнародний рух капіталу в системі світового господарства.

 

Вивіз капіталу за кордон, його активна міграція між країнами стали важливою відмітною рисою сучасного світового господарства та МЕВ.

Вивіз капіталу – це процес видалення частини капіталу із національного обігу в даній країні та переміщення його в товарній чи грошовій формі в промисловий процес та обіг іншої країни.

Основною причиною та передумовою вивозу капіталу є відносний надлишок капіталу в даній країні, його перенакопичення. На початок 90-х років загальносвітовий надлишок капіталів оцінювався у 200 млрд. баксів.

Міжнародна міграція капіталу – це зустрічний рух капіталів між країнами, який приносить їх власникам прибуток. Кожна з країн є одночасно імпортером та експортером капіталу: відбуваються так звані перехресні інвестиції.

Причини вивозу капіталу:

1)                 перенакопичення капіталу в країні, з якої він вивозиться

2)                  неспівпадіння попиту на капітал та його пропозиції в різних ланках світового господарства

3)                 наявність можливості монополізації місцевого ринку

4)                 наявність в країнах, куди експортується капітал, дешевшої сировини та робочої сили.

5)                 Стабільна політична обстановка і в цілому сприятливий інвестиційний клімат.

Фактори, які сприяють вивозу капіталу та стимулюють його:

1)                 Взаємозв’язок національних економік

2)                 Міждержавна промислова кооперація

3)                 Економічна політика промислово розвинених країн

4)                 Екологічні фактори

5)                 Міжнародні фінансові організації, які спрямовують та регулюють потік капіталів.

Рух капіталу включає: платежі по операціях з зарубіжними партнерами, надання позик, придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних компаній виключно з метою розміщення капіталу, диверсифікацію портфеля цінних паперів.

З точки зору суб’єктів міграції капіталу розрізняють макро- і мікрорівень.

Макрорівень – міждержавний перелив капіталу. Статистично він відбивається у платіжному балансі.

Мікрорівень – рух капіталу всередині міжнародних монополій по внутрікорпораційних каналах.